Koll på läget sparar pengar

Inte helt sällan ser vi att det finns stora problem med underhållsarbetet på olika arbetsplatser vi besöker. De som använder maskiner och utrustning kör dem tills de går sönder och sedan tillkallas reparatören. Det brukar innebära driftstopp som kan vara allt från någon timme till några dagar. 

Detta kostar företaget enorma summor varje år och det helt i onödan. Med ett bra underhållssystem som MaintMaster kan du på ett enkelt sätt övervaka och genomföra underhåll i förebyggande syfte vid mer naturliga driftstopp. Då påverkas inte produktionen på samma sätt och företaget slipper blöda pengar. 

Kan teknik ersätta erfarenhet?

Det blir både ett ja och nej på den frågan. Självklart kan tekniska lösningar aldrig ersätta den kunskap som byggts upp under decennier. Men de kan komplettera varandra på ett mycket bra sätt. En underhållstekniker som kan hålla koll på läget via sensorer och ett okomplicerat CMMS kommer att kunna planera sina jobb mer effektivt och istället för att laga fel akut kan han eller hon se till att ha en fungerande maskinpark. 

Fördelarna är många och om vi letar nackdelar är det svårt att sätta fingret på dem. Det skulle vara att det krävs viss utbildning för att kunna sköta systemet på rätt sätt men då det sköts av företaget som tillhandahåller MaintMaster så är det faktiskt inga problem heller. Fortfarande osäker? Då kan du testa produkten gratis i 30 dagar och få en personlig demonstration. Bättre än så kan det knappast bli. 

28 Oct 2022